Održana XIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Energoinvest-Automatika” a.d.

Posted on

Dana 16.12.2016. godine sa početkom u 10:00 u prostorijana akcionarskog društva održana je XIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Energoinvest-Automatika” a.d.
Zapisnik sa skupštine nalazi se na stranici Dokumenti.