Da se predstavimo …

Firma “ENERGOINVEST” HOLDING d.d. SARAJEVO na osnovu člana 5. Odluke o organizovanju i radu preduzeća i ustanova i drugih pravnih lica (Sl. glasnik Republike Srpske br 10/92) i Odluke o uvođenju mjera za otklanjanje vanrednih okolnosti u preduzeću Riješenjem br. 349/93 od 09.11.1993 godine organizovano je jedinstveno preduzeće “Energoinvest” Holding d.d. Automatika Sarajevo.

Rješenjem Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu od 23.10.2001. (Broj registarskog uloška registarskog suda: 1-167, oznaka i broj Rješenja U: 373/01) izvršen je upis promjene svojine državnog kapitala i oblika organizovanja kod ENERGOINVEST MDP Sarajevo, ZDP Automatika sa p.o. Sarajevo-Lukavica prema odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Sl. glasnik Republike Srpske 24/98) i promjene oblika u skladu sa Zakonom o preduzećima (Sl. glasnik Republike Srpske 24/98), upisuje se promjena oblika preduzeća u “Energoinvest-Automatika” a.d. Srpsko Sarajevo.

Rješenjem Osnovnog suda u Sokocu od 28.09.2005 (Broj registarskog uloška registarskog suda: 1-167) izvršen je upis promjene naziva sjedišta,promjene vlasništva preostalog dijela državnog kapitala i usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti “Energoinvest-Automatika” a.d. Srpsko Sarajevo Vuka Karadžića br. 28.

Aktuelnim Izvodom iz sudskog registra br. 061-0-Regz-15-000485 od 29.04.2015. godine u sudski registar, kod subjekta upisa “Energoinvest-Automatika” a.d. I. Novo Sarajevo, upisani su podaci Društva, čiji su osnivači Akcionari (ukupan broj 282) i ukupna vrijednost osnovnog kapitala 1.876.993,00 KM, prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka od 07.12.2016. godine (Dosije br. : 06-132/03 i Broj: 01-18798/16).

Statutom i osnivačkim aktima određena je djelatnost i firma se bavila proizvodnjom i izgradnjom uređaja i sistema za automatsko i dispečersko upravljanje u tehnološkim procesima i tehničkim sistemima, kao i informatike i telekomunikacionih uređaja i sistema opšte namjene, te proizvodnjom mjerne opreme i proizvodnjom i servisiranjem opreme za industrijsku kontrolu.

Na osnovu članova 6 i 7 Zakona o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 66/13) i člana 1 t.2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (Sl. glasnik Republike Srpske br. 95/5, 74/10 i 68/13) “Energoinvest-Automatika” a.d. I. Novo Sarajevo utvrđena je osnovna djelatnost: IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LIZING) OSTALIH MAŠINA, OPREME I MATERIJALNIH DOBARA d.n. 77.39

Dugoročni zakup naših poslovnih prostora koriste firme: “K-INEL” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “ELKO” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “Centropres” d.o.o. Bijeljina PJ Istočno Novo Sarajevo, “Optikum” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “ENERGOSERVIS” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “ARIZONA” d.o.o. Banja Luka sjedište firme Istočno Novo Sarajevo, “ITIS” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “M:Tel” a.d. Banja Luka IJ Istočno Sarajevo, “Distribucija štampe” d.o.o. Laktaši – Banja Luka, “VIMERA” d.o.o. Banja Luka PJ Istočno Sarajevo, SP “Termomont” Istočno Novo Sarajevo, Agencija “NV” Istočno Novo Sarajevo, “GALEB” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, “ABV-SISTEM” d.o.o. Trebinje, “TIM-SISTEM” d.o.o. Banja Luka PJ Istočno Novo Sarajevo, “MF-Banka” Banja Luka Filijala Istočno Sarajevo, SP “AUTOPREVOZNIK DŽEBO” Istočno Novo Sarajevo, Zanatska djelatnost “OMD” Istočno Novo Sarajevo i druge.

Osnovni strateški ciljevi u narednom periodu su:

  • Iznalaženje strateškog partnera gdje bi kroz zajednička ulaganja, ili prodajom kompletne imovine preduzeća, aktivirali proces proizvodnje ili druge namjene
  • Iznalaženje platežno dobrih zakupaca koji bi bili spremni finansirati sanacije i adaptacije poslovnih objekata koji se trenutno ne koriste, a mogli bi se privesti namjeni uz minimalna ulaganja
  • Permanentna ulaganja u investiciona održavanja objekata (obzirom na zastarjelost opreme i objekata)
  • Iznalaženje mogućnosti konsiguacione prodaje
  • Zastupanje većih poslovnih sistema iz Srbije i inostranstva